VNP Co.,LTD
Hotline: 0228 3677 820
temchonggia1@gmail.com

Công nghệ in số biển đổi

Để tạo thuận lợi cho khách hàng quản lý sản phẩm VINA PRINT mạnh dạn đầu tư công nghệ in số biến đổi, số nhảy, vã vạch.. Giúp khách hàng có thể quản lý sản phẩm hàng hóa bán ra một cách nhanh chóng chính xác.

Để tạo thuận lợi cho khách hàng quản lý sản phẩm VINA PRINT mạnh dạn đầu tư công nghệ in số biến đổi, số nhảy, vã vạch..
Giúp khách hàng có thể quản lý sản phẩm hàng hóa bán ra một cách nhanh chóng chính xác.

Công nghệ liên quan
HoloPixel

Công nghệ HoloPixel - VINA PRINT có thể biến đổi từng điểm ảnh trên tem chống giả thành các hình dạ...

Hologram 2D/3D

Nhãn hologram 2D/3D: Chúng được sản xuất bằng một tổ hợp laze chụp hình ảnh thực tế cho ra những hì...

Nano-Micro Text

Nano-Micro Text: Là những hình ảnh hay văn bản nhỏ bé được in ẩn trong một nơi nào đó trong nhãn ba...